Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

305,48 €

Pressupost inicial

5,21 M€

% execució

98,39 %
Despesa real són 5,13 M€

% sobre el total del press.

39,32 %

Mitjana despesa provincial

309.845,44 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,38% 71.827 €
Reparacions, manteniment i conservació 10,65% 554.935 €
Material, subministraments i d'altres 86,05% 4,48 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,92% 99.861 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,01% 594 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.