Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

299,59 €

Pressupost inicial

5,18 M€

% execució

119,60 %
Despesa real són 6,2 M€

% sobre el total del press.

39,34 %

Mitjana despesa provincial

282.541,91 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,24% 64.010 €
Reparacions, manteniment i conservació 14,44% 747.886,67 €
Material, subministraments i d'altres 82,70% 4,28 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,62% 83.982 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,01% 505 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.