Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

306,67 €

Pressupost inicial

5,37 M€

% execució

92,96 %
Despesa real són 5 M€

% sobre el total del press.

41,61 %

Mitjana despesa provincial

298.473,67 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,52% 81.789 €
Reparacions, manteniment i conservació 11,27% 605.485 €
Material, subministraments i d'altres 81,32% 4,37 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,56% 83.682 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,01% 505 €
Despeses imprevistes i funcions no classificades 4,33% 232.682,37 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.