Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

345,54 €

Pressupost inicial

6,05 M€

% execució

85,43 %
Despesa real són 5,17 M€

% sobre el total del press.

45,25 %

Mitjana despesa provincial

269.505,42 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,66% 100.344 €
Reparacions, manteniment i conservació 10,89% 658.554 €
Material, subministraments i d'altres 75,80% 4,58 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,38% 83.711 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,01% 505 €
Despeses imprevistes i funcions no classificades 10,26% 620.254 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.