Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

323,32 €

Pressupost inicial

5,64 M€

% execució

91,08 %
Despesa real són 5,13 M€

% sobre el total del press.

44,29 %

Mitjana despesa provincial

256.276,19 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,08% 117.508 €
Reparacions, manteniment i conservació 11,76% 663.133 €
Material, subministraments i d'altres 84,68% 4,77 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,47% 82.777 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,01% 505 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.