Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

354,49 €

Pressupost inicial

6,24 M€

% execució

86,59 %
Despesa real són 5,4 M€

% sobre el total del press.

46,52 %

Mitjana despesa provincial

240.379,31 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,14% 133.704 €
Reparacions, manteniment i conservació 12,82% 799.472 €
Material, subministraments i d'altres 83,43% 5,2 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,60% 99.598 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,01% 505 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.