Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

328,99 €

Pressupost inicial

5,84 M€

% execució

102,05 %
Despesa real són 5,96 M€

% sobre el total del press.

44,08 %

Mitjana despesa provincial

253.933,71 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,42% 141.289 €
Reparacions, manteniment i conservació 13,83% 808.244 €
Material, subministraments i d'altres 82,04% 4,79 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,70% 99.153 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,01% 505 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.