Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

334,31 €

Pressupost inicial

6,1 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 6,1 M€

% sobre el total del press.

44,76 %

Mitjana despesa provincial

270.318,5 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,41% 146.648 €
Reparacions, manteniment i conservació 15,54% 947.147 €
Material, subministraments i d'altres 80,42% 4,9 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,60% 97.401 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,04% 2.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.