Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

356,17 €

Pressupost inicial

6,54 M€

% execució

87,58 %
Despesa real són 5,73 M€

% sobre el total del press.

44,45 %

Mitjana despesa provincial

267.884,41 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,56% 167.606,32 €
Reparacions, manteniment i conservació 18,29% 1,2 M€
Material, subministraments i d'altres 77,77% 5,09 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,34% 87.401 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,04% 2.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.