Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

376,92 €

Pressupost inicial

6,92 M€

% execució

No disp.
L'any passat 87,58 %

% sobre el total del press.

42,34 %

Mitjana despesa provincial

302.184,52 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,78% 192.714,13 €
Reparacions, manteniment i conservació 18,19% 1,26 M€
Material, subministraments i d'altres 77,48% 5,36 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,51% 104.401 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,04% 2.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.