Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

65,04 €

Pressupost inicial

1,19 M€

% execució

No disp.
L'any passat 118,75 %

% sobre el total del press.

7,31 %

Mitjana despesa provincial

1,27 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis socials i promoció social 76,98% 919.331,52 €
Foment de l'ocupació 23,02% 274.860 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,67% 748.375 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,12% 168.673,52 €
Transferències corrents 22,65% 270.543 €
Inversions reals 0,55% 6.600 €