Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

393,09 €
Pressupost actual / hab.: 530,69 €

Pressupost inicial

7,19 M€
Pressupost actual: 9,71 M€

% execució

76,69 %
Despesa real són 7,45 M€

% sobre el total del press.

57,34 %

Mitjana despesa provincial

285.801,61 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,86% 205.595,6 €
Reparacions, manteniment i conservació 18,15% 1,31 M€
Material, subministraments i d'altres 77,51% 5,58 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,45% 104.401 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,03% 2.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.