Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

77,92 €

Pressupost inicial

1,43 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

8,45 %

Mitjana despesa provincial

1,49 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis socials i promoció social 80,20% 1,15 M€
Foment de l'ocupació 19,80% 283.311,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 68,68% 982.614,1 €
Despeses corrents en béns i serveis 12,42% 177.637,52 €
Transferències corrents 11,92% 170.543 €
Transferències de capital 6,99% 100.000 €