Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

447,84 €

Pressupost inicial

8,2 M€

% execució

98,06 %
Despesa real són 8,04 M€

% sobre el total del press.

41,19 %

Mitjana despesa provincial

328.465 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 2,98% 244.401,17 €
Reparacions, manteniment i conservació 17,77% 1,46 M€
Material, subministraments i d'altres 77,91% 6,39 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,30% 106.651 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,03% 2.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.