Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

8,12 €

Pressupost inicial

146.648 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 146.648 €

% sobre el total del press.

1,05 %

Mitjana despesa provincial

83.383,68 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 39,44% 57.839 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 34,15% 50.083 €
Cànons 26,41% 38.726 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.