Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 1.314.683,00 € 77,06 € 9,92 %
Serveis públics bàsics 5.098.583,00 € 298,84 € 38,46 %
Actuacions de protecció i promoció social 779.265,00 € 45,68 € 5,88 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.328.670,00 € 136,49 € 17,57 %
Actuacions de caràcter econòmic 59.920,00 € 3,51 € 0,45 %
Actuacions de caràcter general 3.675.217,00 € 215,42 € 27,72 %
Total 13.256.338,00 € 777,00 €

Cerca una partida específica