Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 1.445.706,96 € 83,61 € 10,98 %
Serveis públics bàsics 5.418.938,92 € 313,38 € 41,15 %
Actuacions de protecció i promoció social 481.609,11 € 27,85 € 3,66 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.429.894,38 € 140,52 € 18,45 %
Actuacions de caràcter econòmic 50.151,03 € 2,90 € 0,38 %
Actuacions de caràcter general 3.344.021,26 € 193,39 € 25,39 %
Total 13.170.321,66 € 761,64 €

Cerca una partida específica