Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 1.172.863,76 € 66,92 € 9,08 %
Serveis públics bàsics 5.221.612,59 € 297,92 € 40,42 %
Actuacions de protecció i promoció social 626.798,00 € 35,76 € 4,85 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.495.099,11 € 142,36 € 19,31 %
Actuacions de caràcter econòmic 151.680,00 € 8,65 € 1,17 %
Actuacions de caràcter general 3.250.400,95 € 185,45 € 25,16 %
Total 12.918.454,41 € 737,06 €

Cerca una partida específica