Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.275.337,00 € 472,85 € 57,36 %
Impostos indirectes 63.233,00 € 3,61 € 0,44 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.349.658,00 € 134,26 € 16,29 %
Transferències corrents 3.244.284,00 € 185,38 € 22,49 %
Ingressos patrimonials 280.796,00 € 16,04 € 1,95 %
Transferències de capital 212.660,00 € 12,15 € 1,47 %
Total 14.425.968,00 € 824,29 €

Cerca una partida específica