Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 943.564,00 € 53,91 € 7,06 %
Serveis públics bàsics 5.218.900,00 € 298,21 € 39,05 %
Actuacions de protecció i promoció social 696.535,00 € 39,80 € 5,21 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.629.545,00 € 150,25 € 19,68 %
Actuacions de caràcter econòmic 151.638,00 € 8,66 € 1,13 %
Actuacions de caràcter general 3.723.423,00 € 212,75 € 27,86 %
Total 13.363.605,00 € 763,59 €

Cerca una partida específica