Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 212.483,00 € 12,19 € 1,67 %
Serveis públics bàsics 5.033.312,00 € 288,67 € 39,55 %
Actuacions de protecció i promoció social 793.055,00 € 45,48 € 6,23 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.472.623,00 € 141,81 € 19,43 %
Actuacions de caràcter econòmic 152.197,00 € 8,73 € 1,20 %
Actuacions de caràcter general 4.064.097,00 € 233,09 € 31,93 %
Total 12.727.767,00 € 729,97 €

Cerca una partida específica