Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.251.166,29 € 469,06 € 56,35 %
Impostos indirectes 110.455,75 € 6,28 € 0,75 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.339.297,43 € 132,98 € 15,98 %
Transferències corrents 3.705.259,87 € 210,63 € 25,31 %
Ingressos patrimonials 235.417,00 € 13,38 € 1,61 %
Total 14.641.596,34 € 832,33 €

Cerca una partida específica