Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 75.000,00 € 4,26 € 0,56 %
Serveis públics bàsics 5.452.702,00 € 309,97 € 40,68 %
Actuacions de protecció i promoció social 869.132,00 € 49,41 € 6,48 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 3.227.566,00 € 183,48 € 24,08 %
Actuacions de caràcter econòmic 145.948,00 € 8,30 € 1,09 %
Actuacions de caràcter general 3.633.841,93 € 206,57 € 27,11 %
Total 13.404.189,93 € 761,99 €

Cerca una partida específica