Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.305.824,29 € 467,67 € 55,95 %
Impostos indirectes 220.201,04 € 12,40 € 1,48 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.255.098,47 € 126,98 € 15,19 %
Transferències corrents 3.843.495,70 € 216,41 € 25,89 %
Ingressos patrimonials 219.808,54 € 12,38 € 1,48 %
Total 14.844.428,04 € 835,83 €

Cerca una partida específica