Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.310.975,57 € 460,44 € 53,13 %
Impostos indirectes 355.534,38 € 19,70 € 2,27 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.604.270,75 € 144,28 € 16,65 %
Transferències corrents 4.143.964,88 € 229,58 € 26,49 %
Ingressos patrimonials 228.475,71 € 12,66 € 1,46 %
Total 15.643.221,29 € 866,66 €