Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 75.000,00 € 4,16 € 0,54 %
Serveis públics bàsics 5.814.878,10 € 322,15 € 41,58 %
Actuacions de protecció i promoció social 873.184,00 € 48,38 € 6,24 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 3.343.255,00 € 185,22 € 23,91 %
Actuacions de caràcter econòmic 159.811,00 € 8,85 € 1,14 %
Actuacions de caràcter general 3.718.172,00 € 205,99 € 26,59 %
Total 13.984.300,10 € 774,75 €

Cerca una partida específica