Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 75.000,00 € 4,11 € 0,55 %
Serveis públics bàsics 5.695.551,00 € 312,34 € 41,82 %
Actuacions de protecció i promoció social 830.178,00 € 45,53 € 6,10 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 3.201.255,00 € 175,56 € 23,50 %
Actuacions de caràcter econòmic 159.811,00 € 8,76 € 1,17 %
Actuacions de caràcter general 3.657.672,00 € 200,59 € 26,86 %
Total 13.619.467,00 € 746,89 €

Cerca una partida específica