Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 75.000,00 € 4,11 € 0,51 %
Serveis públics bàsics 7.103.004,45 € 389,53 € 48,28 %
Actuacions de protecció i promoció social 1.014.928,18 € 55,66 € 6,90 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 3.366.864,46 € 184,64 € 22,89 %
Actuacions de caràcter econòmic 178.157,86 € 9,77 € 1,21 %
Actuacions de caràcter general 2.973.898,36 € 163,09 € 20,21 %
Total 14.711.853,31 € 801,21 €

Cerca una partida específica