Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.621.007,53 € 472,77 € 53,21 %
Impostos indirectes 513.568,55 € 28,16 € 3,17 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.457.201,71 € 134,75 € 15,17 %
Transferències corrents 4.379.591,38 € 240,18 € 27,03 %
Ingressos patrimonials 230.455,90 € 12,64 € 1,42 %
Total 16.201.825,07 € 882,36 €

Cerca una partida específica