Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 405.890,72 € 22,10 € 2,48 %
Serveis públics bàsics 7.325.637,92 € 398,96 € 44,82 %
Actuacions de protecció i promoció social 1.194.191,52 € 65,04 € 7,31 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 3.664.183,74 € 199,55 € 22,42 %
Actuacions de caràcter econòmic 423.585,34 € 23,07 € 2,59 %
Actuacions de caràcter general 3.331.826,90 € 181,45 € 20,38 %
Total 16.345.316,14 € 893,09 €

Cerca una partida específica