Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.652.090,00 € 471,20 € 51,08 %
Impostos indirectes 426.890,00 € 23,25 € 2,52 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.462.930,00 € 134,13 € 14,54 %
Transferències corrents 5.112.297,00 € 278,42 € 30,18 %
Ingressos patrimonials 283.850,00 € 15,46 € 1,68 %
Total 16.938.057,00 € 925,48 €