Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.719.680,00 € 476,43 € 43,82 %
Impostos indirectes 632.017,00 € 34,53 € 3,18 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.502.255,00 € 136,72 € 12,57 %
Transferències corrents 6.156.483,32 € 336,38 € 30,94 %
Ingressos patrimonials 298.590,00 € 16,31 € 1,50 %
Passius financers 1.591.099,19 € 86,94 € 8,00 %
Total 19.900.124,51 € 1.073,13 €

Cerca una partida específica