Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.719.680,00 € 470,22 € 70,27 %
Impostos indirectes 632.017,00 € 34,08 € 5,09 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.241.615,00 € 120,88 € 18,06 %
Transferències corrents 517.543,53 € 27,91 € 4,17 %
Ingressos patrimonials 298.590,00 € 16,10 € 2,41 %
Total 12.409.445,53 € 669,19 €

Cerca una partida específica