Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

51,94 €

Pressupost inicial

947.147 €

% execució

89,24 %
Despesa real són 845.256,87 €

% sobre el total del press.

6,95 %

Mitjana despesa provincial

479.891,23 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 78,83% 746.648 €
Edificis i altres construccions 5,77% 54.647 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 11,64% 110.266 €
Elements de transport 1,01% 9.586 €
Mobiliari 0,11% 1.000 €
Equips per a processos d'informació 2,64% 25.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.