Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

14,97 €

Pressupost inicial

274.860 €

% execució

No disp.
L'any passat 159,55 %

% sobre el total del press.

1,68 %

Mitjana despesa provincial

201.807,57 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 274.860 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,32% 240.000 €
Despeses corrents en béns i serveis 4,37% 12.000 €
Transferències corrents 8,32% 22.860 €