Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

15,43 €

Pressupost inicial

283.311,29 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,67 %

Mitjana despesa provincial

274.687,76 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 283.311,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 84,53% 239.487,29 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,40% 20.964 €
Transferències corrents 8,07% 22.860 €