Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

12,82 €

Pressupost inicial

214.657,79 €

% execució

63,52 %
Despesa real són 136.348,35 €

% sobre el total del press.

1,49 %

Mitjana despesa provincial

176.660,87 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 75,24% 161.502,79 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 24,76% 53.155 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.