Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

154,89 €

Pressupost inicial

2,64 M€

% execució

138,50 %
Despesa real són 3,66 M€

% sobre el total del press.

18,35 %

Mitjana despesa provincial

1,72 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació 12,76% 337.301,52 €
Cultura 53,33% 1,41 M€
Esport 33,90% 895.942,57 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,48% 673.403,01 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,64% 1,18 M€
Transferències corrents 28,55% 754.446,01 €
Inversions reals 1,32% 35.000 €