Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

136,49 €

Pressupost inicial

2,33 M€

% execució

130,01 %
Despesa real són 3,03 M€

% sobre el total del press.

17,57 %

Mitjana despesa provincial

1,41 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació 17,53% 408.332 €
Cultura 45,56% 1,06 M€
Esport 36,90% 859.394 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 26,28% 612.027 €
Despeses corrents en béns i serveis 48,72% 1,13 M€
Transferències corrents 24,35% 567.056 €
Inversions reals 0,64% 15.000 €