Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

140,52 €

Pressupost inicial

2,43 M€

% execució

111,64 %
Despesa real són 2,71 M€

% sobre el total del press.

18,45 %

Mitjana despesa provincial

1,26 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació 16,31% 396.356,16 €
Cultura 47,01% 1,14 M€
Esport 36,68% 891.246,6 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,40% 617.173 €
Despeses corrents en béns i serveis 51,91% 1,26 M€
Transferències corrents 21,54% 523.278 €
Inversions reals 1,16% 28.203,02 €