Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

10,70 €

Pressupost inicial

187.614,17 €

% execució

49,97 %
Despesa real són 93.756,39 €

% sobre el total del press.

1,45 %

Mitjana despesa provincial

301.141,36 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 74,68% 140.114,17 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 25,32% 47.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.