Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

142,36 €

Pressupost inicial

2,5 M€

% execució

100,94 %
Despesa real són 2,52 M€

% sobre el total del press.

19,31 %

Mitjana despesa provincial

1,2 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació 16,33% 407.555 €
Cultura 44,68% 1,11 M€
Esport 38,98% 972.659,11 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,83% 619.554 €
Despeses corrents en béns i serveis 51,97% 1,3 M€
Transferències corrents 21,06% 525.489 €
Inversions reals 2,14% 53.400 €