Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

9,32 €

Pressupost inicial

163.123 €

% execució

100,00 %
Despesa real són 163.123 €

% sobre el total del press.

1,22 %

Mitjana despesa provincial

241.801,21 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 60,15% 98.123 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 39,85% 65.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.