Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

141,81 €

Pressupost inicial

2,47 M€

% execució

104,73 %
Despesa real són 2,59 M€

% sobre el total del press.

19,43 %

Mitjana despesa provincial

1,29 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació 18,24% 450.926 €
Cultura 45,31% 1,12 M€
Esport 36,46% 901.459 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 26,76% 661.698 €
Despeses corrents en béns i serveis 50,82% 1,26 M€
Transferències corrents 22,42% 554.317 €