Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

183,48 €

Pressupost inicial

3,23 M€

% execució

96,15 %
Despesa real són 3,1 M€

% sobre el total del press.

24,08 %

Mitjana despesa provincial

1,32 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació 28,23% 911.077 €
Cultura 26,95% 869.720 €
Esport 44,83% 1,45 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,62% 665.520 €
Despeses corrents en béns i serveis 60,30% 1,95 M€
Transferències corrents 17,86% 576.352 €
Inversions reals 1,22% 39.500 €