Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

175,80 €

Pressupost inicial

3,12 M€

% execució

107,60 %
Despesa real són 3,36 M€

% sobre el total del press.

23,56 %

Mitjana despesa provincial

1,39 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació 25,65% 800.753 €
Cultura 27,04% 844.363 €
Esport 47,31% 1,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,67% 676.618 €
Despeses corrents en béns i serveis 60,82% 1,9 M€
Transferències corrents 17,51% 546.652 €