Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

175,56 €

Pressupost inicial

3,2 M€

% execució

96,06 %
Despesa real són 3,08 M€

% sobre el total del press.

23,50 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació 27,50% 880.433 €
Cultura 26,13% 836.499 €
Esport 46,37% 1,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,50% 688.307 €
Despeses corrents en béns i serveis 64,31% 2,06 M€
Transferències corrents 14,19% 454.343 €