Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

199,55 €

Pressupost inicial

3,66 M€

% execució

No disp.
L'any passat 91,98 %

% sobre el total del press.

22,42 %

Mitjana despesa provincial

2,03 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,14% 115.000 €
Educació 28,85% 1,06 M€
Cultura 29,34% 1,07 M€
Esport 38,68% 1,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 26,19% 959.639 €
Despeses corrents en béns i serveis 55,71% 2,04 M€
Transferències corrents 18,02% 660.269,5 €
Inversions reals 0,08% 3.000 €