Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

208,07 €

Pressupost inicial

3,81 M€

% execució

136,14 %
Despesa real són 5,18 M€

% sobre el total del press.

22,48 %

Mitjana despesa provincial

1,9 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 1,05% 40.000 €
Educació 28,82% 1,1 M€
Cultura 32,63% 1,24 M€
Esport 37,50% 1,43 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,05% 915.890,59 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,39% 2,03 M€
Transferències corrents 17,30% 658.996,17 €
Inversions reals 5,25% 200.000 €