Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

6,83 €

Pressupost inicial

124.940,17 €

% execució

101,73 %
Despesa real són 127.099,82 €

% sobre el total del press.

0,63 %

Mitjana despesa provincial

70.631,19 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de demora i altres despeses financeres 100,00% 124.940,17 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.