Taxes per activitats de competència local

Pressupost inicial / hab.

19,60 €

Pressupost inicial

358.725 €

% execució

No disp.
L'any passat 133,48 %

% sobre el total del press.

1,80 %

Mitjana ingrés provincial

121.676,44 €

Sobre aquesta partida

Taxes per realització d'activitats administratives en règim de dret públic de competència local. Ingressos derivats de la realització d'una activitat administrativa en règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies esmentades en relació amb l'anterior Article 31, «Taxes per la prestació de serveis ».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Llicències urbanístiques 92,83% 332.995 €
Taxa per expedició de documents 1,10% 3.930 €
Taxa per retirada de vehicles 2,95% 10.580 €
Altres taxes per activitats de competència local 3,13% 11.220 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.